Ústredný portál verejnej správy

Ako postupovať v prípade, že sa stránka Ústredného portálu verejnej správy nezobrazuje korektne?

Na odstránenie nekorektného zobrazenia stránky Ústredného portálu verejnej správy je potrebné urobiť zmeny v nastaveniach vášho internetového prehliadača – vymazať tzv. súbory cookies a vyrovnávaciu pamäť. Nižšie uvádzame príklady, ako vymazať pamäť prehliadačov Google Chrome, Mozilla Firefox a Internet Explorer.

Google Chrome

Prehliadač otvorte, stlačte klávesovú skratku CTRL+SHIFT+DELETE. Zobrazí sa okno „Vymazať dáta prehliadania“, vyberte záložku „Rozšírené“, obdobie „Celé obdobie“, označte položky „Súbory cookie a ďalšie dáta webov“ a „Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti“ a kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“. 

Vymazanie dát prehliadania v prehliadači Google Chrome

Mozilla Firefox

Prehliadač otvorte, stlačte klávesovú skratku CTRL+SHIFT+DELETE. Zobrazí sa okno „Vymazanie celej histórie“,  v časti Obdobie vyberte „všetko", označte položky „Cookies“ a „Vyrovnávacia pamäť“ a kliknite na tlačidlo „Vymazať teraz“. 

Vymazanie dát prehliadania v prehliadači Mozilla Firefox

Internet Explorer

Prehliadač otvorte, stlačte klávesovú skratku CTRL+SHIFT+DELETE. Zobrazí sa okno „Odstránenie histórie prehľadávania“,  označte položky „Súbory cookie a údaje webovej lokality“ a kliknite na tlačidlo „Odstrániť“. 

Vymazanie dát prehliadania v prehliadači Internet Explorer

Dátum poslednej zmeny: 11. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2014