Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede

1.   Čo je elektronická identifikačná karta?
2.   Ako vyzerá občiansky preukaz s čipom?
3.   Aké sú základné zásady bezpečnosti používania eID karty?
4.   Ako je ho možné získať?
5.   Prečo je občiansky preukaz vybavený elektronickým čipom?
6.   Čo je bezpečnostný osobný kód?
7.   Čo má majiteľ občianskeho preukazu robiť, keď ho stratí alebo mu je odcudzený? Môže byť občiansky preukaz s čipom zneužitý?
8.   Aký je účel občianskeho preukazu s čipom?
9.   Aké možnosti použitia poskytuje?
10. Čo je Online eID Funkcia?
11. Ako funguje Online eID Funkcia?
12. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie občianskeho preukazu s čipom online?
13. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môže občan s občianskym preukazom používať? Existujú odporúčania?
14. Kde môže občan získať softvérové vybavenie potrebné pre používanie občianskeho preukazu s čipom?
15. Čo je softvérové vybavenie pre občiansky preukaz?
16. Ako si nainštalujem softvérové vybavenie určené pre občianske preukazy?
17. Čo robiť, ak som nedostal čítačku čipových kariet?
18. Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

1. Čo je to elektronická identifikačná karta?

Elektronická identifikačná karta (eID) je občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom.

2. Ako vyzerá občiansky preukaz s čipom?

Občiansky preukaz s čipom je zobrazený na nasledovnom obrázku. Na zadnej strane karty je umiestnený kontaktný čip.

eID karta s čipom

3. Aké sú základné zásady bezpečnosti používania eID karty?

Zásady bezpečného používania eID karty:

  • svoju eID kartu si ukladajte na bezpečné miesta mimo dosahu iných osôb,

  • nikdy svoju eID kartu nedovoľte používať iným ľuďom,

  • zabezpečte, aby vaše bezpečnostné kódy zostali pre ostatných utajené. Neprezrádzajte ich a pokiaľ ich potrebujete mať zapísané, zápis nikdy neuchovávajte spolu s eID kartou.

  • bezpečnostné kódy sú len vaše tajomstvo, takže ich v žiadnom prípade nikde neoznamujte, aj keď vás o to požiadajú,

  • pri strate, odcudzení alebo podozrení z možného zneužitia eID karty ihneď informujte políciu a zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej návšteve pracoviska dokladov a evidencií na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, alebo prostredníctvom na tento účel zverejnenej eGovernment služby.

4. Ako je ho možné získať?

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom je možné podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov (platí len pre OP vo formáte ID1, ktorých vydávanie začalo 1. 7. 2008) Okresného riaditeľstva Policajného zboru, nie len v mieste trvalého pobytu, pričom pracovníci budú môcť prísť aj s mobilnými pracoviskami za občanmi, ktorí žiadosť napr. pre bezvládnosť nemôžu osobne podať. Ďalšou zmenou, z pohľadu žiadateľa, je voľba bezpečnostného osobného kódu (BOK), ktorý chráni údaje na čipe, prípadne možnosť nechať si doručiť občiansky preukaz na ľubovoľnú adresu na území Slovenska. Vydanie občianskeho preukazu s čipom je spoplatnené sumou 4,50 eur.

5. Prečo je občiansky preukaz vybavený elektronickým čipom?

Elektronický čip zásadne rozširuje možnosti použitia občianskeho preukazu. Pri identifikačnom doklade bez elektronického čipu je nutný osobný kontakt pri preukazovaní totožnosti držiteľa s verejnými alebo komerčnými inštitúciami. Občiansky preukaz s elektronickým čipom rozširuje toto použitie aj na elektronickú komunikáciu prostredníctvom Internetu. Na čipe sú uložené identifikačné údaje občana. Taktiež vďaka elektronickému čipu občiansky preukaz slúži aj ako prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

6. Čo je bezpečnostný osobný kód?

Bezpečnostný osobný kód (BOK) slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami či právnickými osobami.

Viac informácií nájdete v článku Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede.

7. Čo má majiteľ občianskeho preukazu robiť, keď ho stratí alebo mu je odcudzený? Môže byť občiansky preukaz s čipom zneužitý?

V prípade straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom je nutné stratu alebo odcudzenie okamžite nahlásiť na najbližšom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo prostredníctvom k tomu určenej elektronickej služby.
Zneužitie čipu na občianskom preukaze nie je možné, keďže na jej použitie v elektronickom styku je potrebná znalosť bezpečnostného osobného kódu, resp. PIN-u určeného pre kvalifikovaný elektronický podpis. Nahlásením straty je pre daný doklad automaticky zrušená možnosť elektronickej identifikácie pri internetovej komunikácii s verejnou správou.
V prípade, že je na občianskom preukaze s čipom uložený kvalifikovaný certifikát, o jeho zrušenie musí držiteľ požiadať certifikačnú autoritu, ktorá mu certifikát vydala. Inštrukcie, ako tak môže spraviť, získa od príslušného pracovníka pri podaní žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

8. Aký je účel občianskeho preukazu s čipom?

Zavedenie občianskeho preukazu s čipom súvisí s postupným procesom elektronizácie služieb verejnej správy.
Doklad slúži ako bezpečné médium pre uloženie identifikačných údajov občana, ako aj na elektronickú identifikáciu a autentifikáciu občana pri používaní elektronických služieb verejnej správy.
Občiansky preukaz  taktiež slúži ako prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý v elektronickej komunikácii občana s verejnou správou plní ekvivalentnú úlohu ako ručne vytvorený podpis využívaný v neelektronickom styku s ňou.

9. Aké možnosti použitia poskytuje?

Občiansky preukaz s čipom slúži na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, avšak poskytuje aj možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí. Funkcia preukazovania totožnosti držiteľa je základná a nevyhnutná funkcia pri používaní elektronických služieb, či už vo verejnom, alebo v súkromnom sektore. Medzi elektronické služby vo verejnom sektore patria napríklad: nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, aukcie, verejné obstarávanie, služby katastra, služby daňového úradu, eHealth (elektronické zdravotníctvo), eVoting (elektronické voľby a referendá) a podobne.

10. Čo je Online eID Funkcia?

Online eID Funkciu môže použiť držiteľ občianskeho preukazu na dôveryhodné preukázanie svojej totožnosti (autentifikáciu) pri prístupe k elektronickým službám. Tieto služby budú zo začiatku zahŕňať len eGovernment služby verejnej správy. Neskôr budú zahrnuté aj on-line služby ponúkané súkromnými spoločnosťami, ako sú on-line obchody alebo služby poisťovní, bánk a podobne. Je predpoklad, že pre stále viac a viac poskytovateľov internetových služieb, ktorí ponúkajú individuálne služby, bude používanie Online eID Funkcie oveľa jednoduchšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie ako alternatívne metódy na identifikáciu a autentifikáciu.

11. Ako funguje Online eID Funkcia?

Princíp bude vysvetlený na príklade prihlásenia sa na stránky portálu Ministerstva vnútra SR.
Na stránke portálu si držiteľ občianskeho preukazu vyberie funkciu prihlásenia. Stránka portálu ho presmeruje na prihlasovací systém (nazývaný aj eID autentifikačný systém - eID AS), ktorý sa cez bezpečný šifrovaný kanál pripojí na občiansky preukaz. Následne bude držiteľ vyzvaný zadať bezpečnostný osobný kód. Po zadaní kódu eID AS overí pomocou bezpečných šifrovacích algoritmov, že použitý občiansky preukaz je platný (tzn. nebol stratený, odcudzený, klonovaný a jeho údaje neboli pozmenené) a prečíta z nej držiteľovu identitu. eID AS potom vystaví dočasné potvrdenie o vykonaní elektronickej identifikácie, ktorý prehliadač držiteľa zašle na portál Ministerstva vnútra SR. Toto potvrdenie je takisto zabezpečené šifrovacími prostriedkami pred zneužitím. Portál z potvrdenia o elektronickej identifikácii zistí identitu držiteľa a umožní mu prístup k poskytovaným elektronickým službám.

12. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie občianskeho preukazu s čipom online?

Držiteľ potrebuje, príslušné softvérové vybavenie a kontaktnú čítačku čipových kariet pripojenú k svojmu PC. Softvérové vybavenie k občianskemu preukazu je zverejnené na internetovom portáli Ministerstva vnútra SR.

13. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môže občan s občianskym preukazom používať? Existujú odporúčania?

S eID možno používať akúkoľvek čítačku, ktorá spĺňa nasledujúce parametre:

Štandard

ISO 7816

Rozhranie do PC

USB CCID

Napájanie

Z USB

Protokol komunikácie s čipom

T=0, T=1

Veľkosť karty

ID-1

Rýchlosť komunikácie s čipom

Čítačka musí podporovať rýchlosť 115,2 kbaud

Frekvencia hodín čipu

Čítačka musí podporovať frekvenciu 3,5 MHz

Typy čipových kariet

5V, 3V a 1.8V (ISO 7816 Class A, B and C)

Rozhranie

PC / SC

PC / SC pre OS

Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS X (32/64 bit)


Väčšina dnes predávaných čítačiek uvedené parametre spĺňa.
Ideálne je, aby čítačka mala aj certifikáty konformity a bezpečnosti, napr.:

Konformita a certifikáty

Microsoft WHQL, EMV 2000 Level 1, ISO 7816, HBCI4, USB 2.0 (kompatibilita s USB 1.1), CCID, GSA FIPS 201 approved product list

Bezpečnosť zariadenia

CE, WEEE, FCC, UL, VCCI, MIC, RoHS

Ministerstvo vnútra SR neudáva žiadne odporúčanie na používanie konkrétneho modelu čítačky kontaktných čipových kariet.

14. Kde môže občan získať softvérové vybavenie potrebné pre používanie občianskeho preukazu s čipom?

Kompletné softvérové vybavenie potrebné k používaniu občianskeho preukazu s čipom a k vytváraniu kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom neho je dostupné na portáli ministerstva vnútra (www.minv.sk) a v sekcii Na stiahnutie.

15. Čo je softvérové vybavenie pre občiansky preukaz?

Softvérové vybavenie pre občiansky preukaz s čipom zabezpečuje riadenie procesu elektronickej identifikácie a poskytuje štandardné programovacie rozhrania umožňujúce iným aplikáciám integrovať sa na jeho funkcie – napr. aplikácii pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) umožňuje komunikovať s príslušnými KEP funkciami na občianskom preukaze.
Elektronická identifikácia občana v elektronickom styku s použitím Online eID Funkcie je zabezpečovaná aplikáciou s názvom eID klient, ktorá je súčasťou softvérového vybavenia pre občianske preukazy. Aplikácia počas priebehu elektronickej identifikácie zabezpečuje interakciu s používateľom a umožňuje eID AS serveru komunikovať s občianskym preukazom na diaľku.
Prostredníctvom softvérového vybavenia je možné vykonať aj zmenu bezpečnostného osobného kódu na občianskom preukaze s čipom.

16. Ako si nainštalujem softvérové vybavenie určené pre občianske preukazy?

Z internetového portálu Ministerstva vnútra SR je potrebné stiahnuť inštalačný balíček eID klient a inštalačnú príručku pre požadovaný operačný systém a postupovať podľa inštrukcií v príručke.

17. Čo robiť, ak som nedostal čítačku čipových kariet?

Čítačky čipových kariet dostávajú občania pri nahratí certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, avšak len do ich vyčerpania zásob. Preto Vám odporúčame, aby ste sa o dostupnosti čítačiek informovali na príslušnom oddelení. V prípade, že okresné riaditeľstvo čítačky neposkytne, je na občanovi, aby si zabezpečil kompatibilnú čítačku sám. Návod, ktoré čítačky sú kompatibilné, nájdete na stránke - https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/

18. Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa elektronických schránok, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo vnútra SR

Dátum poslednej zmeny: 21. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2013