Ústredný portál verejnej správy

Výsledky dotazníka – práca s portálom slovensko.sk

Z odpovedí používateľov je zrejmé, že majú záujem o získanie informácií o tom, ako s portálom slovensko.sk pracovať efektívne.

Doteraz sa používatelia učili ako s portálom pracovať najmä z vlastnej skúsenosti (68,5%), čo potvrdzuje potrebu intuitívneho dizajnu, ktorý aj novým používateľom pomôže ľahko prejsť potrebnými byrokratickými záležitosťami. Pre ich ďalšie a rozšírené potreby by si používatelia ako nástroj na urýchlenie komunikácie vybrali sprievodcu, ktorý by im priamo počas procesu napovedal, ako ďalej postupovať a podával im potrebné informácie. Ďalšia preferovaná možnosť sú videonávody, ktoré si pri testovaní vybralo 43,8% používateľov. Aktuálne portál ponúka 18 slovenských videonávodov a 9 v anglickom jazyku.

Z celkového počtu 169 odpovedí si najviac používateľov vybralo ako tému, ktorá ich zaujíma tému „Ako si mám sprehľadniť elektronickú schránku podľa svojich predstáv?“ (41,4%). Nasledovali „Čo mám robiť, ak mám problém so správou v elektronickej schránke?“ a „Môžem si správy z elektronickej schránky preposlať na e-mail?“

Do otvorenej otázky ohľadom ďalších tém, ktoré by používateľov zaujímali, napísalo svoju odpoveď 119 občanov. Primárne ich zaujímal potenciál e-služieb, druhy e-služieb, ale aj technické otázky ohľadom fungovania portálu a elektronických schránok. Viaceré otázky smerovali aj projektu mobilnej verzie.

Výsledky prieskumu použijeme na vypracovanie návodov k používaniu portálu slovensko.sk, pričom sa primárne zameriame na používateľmi preferované témy a metódy komunikácie.

Portál slovensko.sk najčastejšie navštevuje 87,6 % respondentov cez počítač, 8,3 % cez mobil, 3 % nenavštevuje vôbec, 1,1% uviedlo inú odpoveď.

 

Informácie ako pracovať s portálom získava prevažná väčšina respondentov vlastnou skúsenosťou, z návodov a videonávodov.

 

Vyše 91 % respondentov má o získavanie informácií o tom, ako pracovať s portálom, záujem.

 

Najviac respondentov uprednostňuje ako spôsob získavania informácií sprievodcu pri jednotlivých krokoch, videonávody a textové návody. Najmenší záujem je o newsletter, priamu komunikáciu e-mailom a podcast (zvukové nahrávky).

 

Respondentov zaujímajú najviac týchto päť tém: Ako si sprehľadniť elektronickú schránku podľa svojich predstáv, Čo mám robiť, ak mám problém so správou, Môžem si správy z elektronickej schránky preposlať na e-mail, Akým spôsobom môže v elektronickej schránke podpísať jedno podanie viacero osôb, Aké benefity získam, ak oprávnenie k mojej elektronickej schránke udelím elektronicky a nie listinne?

 

 

Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 11. 2019