Ústredný portál verejnej správy

eIDAS

Informácie o prihlásení cez eIDAS Node

Na portáli slovensko.sk je možné prihlásiť sa pomocou eIDAS Node. Prihlásenie je určené pre zahraničné fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi zahraničného prihlasovacieho prostriedku vydaného v niektorej z krajín EÚ.

Postup prihlásenia

  1. Prejdite na požadovaný portál, prostredníctvom ktorého je možné sa prihlásiť.
  2. Kliknite na tlačidlo odkazujúce na prihlásenie.
  3. Vyberte si možnosť „Prihlásiť sa ako obyvateľ inej krajiny EÚ“.
  4. Budete presmerovaní do eIDAS Node.
  5. Zadajte svoje identifikačné údaje a dokončite prihlásenie.
  6. Po úspešnom prihlásení môžete pokračovať v práci na vybranom portáli (alebo na inom portáli umožňujúcom jednotné prihlásenie bez opakovanej potreby prihlásenia). 
V prípade portálu slovensko.sk môžete po úspešnom procese prihlásenia vstúpiť aj do prostredia elektronických schránok.

Najčastejšie otázky a odpovede ohľadom problematiky eIDAS identifikácie a autentifikácie.

eIDAS sú pravidlá Európskej únie pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu, dôveryhodné služby, elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky, certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel, predpísané Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014.