Ústredný portál verejnej správy

Kontrola stavu elektronického kolku pre občanov

Služba je určená pre občanov a umožňuje zistiť aktuálny stav elektronického kolku (eKolku), ktorý bol zakúpený prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu (kiosku). Overenie stavu eKolku sa vykoná na základe zadania kódu (ID) kolku a dátumu a času jeho vydania.

Používateľská príručka k službe [.pdf, 280.2 kB]

Na overenie aktuálneho stavu elektronického kolku je potrebné do formulára zadať:

 • kód (ID) kolku (zadávajte bez medzier),
 • dátum a čas jeho vydania (dátum vyberte z ponúkaného kalendára a časové údaje vpisujte jednotlivo do polí oddelených dvojbodkou).

Údaje o kóde, dátume a čase vydania eKolku získate priamo z vytlačeného potvrdenia o úhrade správneho (súdneho) poplatku (pozri obrázok).

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku

V prípade, že nie ste na portáli prihlásení, je potrebné odpísať kontrolný text na obrázku zobrazenom na konci formulára.  Po zadaní povinných údajov kliknite na tlačidlo „OVERIŤ EKOLOK“.

Stav eKolku po jeho overení môže byť nasledujúci:

 • Vydaný - eKolok je možné použiť na úrade/súde na zvolenú službu
 • Spotrebovaný - eKolok bol použitý na úrade/súde na zvolenú službu
 • Stornovaný  - eKolok je stornovaný, nie je ho možné použiť na úrade/súde na zvolenú službu
 • Vymenený  - eKolok je stornovaný, nie je ho možné použiť na úrade/súde na zvolenú službu
 • Čaká na zaevidovanie - eKolok neexistuje v centrálnej evidencii poplatkov
 • Fraudovaný - eKolok neexistuje v centrálnej evidencii poplatkov
 • Nevyplatený - nepoužitý eKolok sa nepodarilo refundovať poplatníkovi
 • Opätovne zaslaný na refundáciu - nepoužitý eKolok bol predložený na pobočku SP na refundáciu, prebieha proces refundácie
 • Rezervovaný na refundáciu - nepoužitý eKolok bol predložený na pobočku SP na refundáciu, prebieha proces refundácie
 • Zaslaný na hromadnú refundáciu - nepoužitý eKolok bol predložený na pobočku SP na refundáciu, prebieha proces refundácie
 • Zaslaný na refundáciu - nepoužitý eKolok bol predložený na pobočku SP na refundáciu, prebieha proces refundácie
 • Refundovaný - nepoužitý eKolok bol úspešne refundovaný poplatníkovi
 • Exspirovaný - eKolok nebol použitý do termínu exspirácie, eKolok už nie je možné použiť na úrade/súde na zvolenú službu, eKolok je možné refundovať na pobočke SP
 • Neexistuje - eKolok neexistuje v centrálnej evidencii poplatkov

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Dátum poslednej zmeny: 4. 4. 2016
Dátum zverejnenia: 8. 6. 2015