Ústredný portál verejnej správy

Úložná kapacita elektronickej schránky

Občan a štát

Úložná kapacita elektronickej schránky je 1 GB.

Majiteľ schránky môže požiadať o zvýšenie úložnej kapacity svojej schránky prostredníctvom na to určenej funkcie v schránke, ktorá musí byť autorizovaná jej majiteľom. Žiadosť o zvýšenie kapacity schránky je spoplatnená podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.

Majiteľ schránky je upovedomený o dosiahnutí určenej úrovne naplnenia kapacity elektronickej schránky prostredníctvom notifikačnej správy (notifikácie o kapacite). V prípade nečinnosti majiteľa schránky, pri presiahnutí úložnej kapacity jeho schránky, je Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oprávnené odstrániť prečítané elektronické správy a notifikácie na dosiahnutie úložnej kapacity schránky. Odstránenie správ vykoná Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia notifikácie o kapacite. Odstránia sa iba tie správy, ktoré sú prečítané a od prečítania uplynul aspoň jeden deň.

Súvisiace dokumenty:

Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko