Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národný bezpečnostný úrad

Povinnosti subjektu verejného sektora pri vyhotovovaní a validácii kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí (QES)

Občan a štát

Od 1.7.2016 musí mať subjekt verejného sektora vhodné a aktualizované aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať (QES).

Od 1.7.2016 nesmie žiaden subjekt verejného sektora odmietnuť minimálne QES a musí vyhotovovať QES, podľa prílohy vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2015/1506.

Subjekt verejného sektora musí vedieť validovať všetky 4 formáty QES a vyhotovovať  minimálne jeden formát QES z nasledovného zoznamu formátov:

  • CMS AdES- Základný profil CAdES ETSI TS 103173 v.2.2.1
  • PDF AdES- Základný profil PAdES ETSI TS 103172 v.2.2.2
  • XML AdES-Základný profil XAdES ETSI TS 103171 v.2.1.1
  • ASiC-Základný profil  podpisového kontajnera vo formáte ASiC ETSI TS 103174 v.2.2.1  
Viac informácií o povinnostiach subjektov verejného sektora nájdete v dokumente Národného bezpečnostného úradu [.pdf, 977.1 kB]

Dátum poslednej zmeny: 14. 8. 2018
Dátum zverejnenia: 11. 4. 2017