Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Kultúra

Dátum poslednej zmeny: 22. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko