Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Médiá a audiovízia a autorské právo

Kultúra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre médiá, audiovíziu, autorské právo a práva súvisiace s autorským právom.

Výkon štátnej správy v oblasti médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami.

Viac informácií...

 

Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko