Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Cestná doprava

Cestovanie a doprava

Podmienky podnikania v cestnej doprave a pôsobnosť orgánov štátnej správy v cestnej doprave, samosprávnych krajov a obcí upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení.

Na zobrazenie informácií v oblasti cestnej dopravy zo stránok Ministerstva dopravy a výstavby SR kliknite sem. Na týchto stránkach získate okrem iného aj informácie o príslušnej legislatíve a dôležité oznamy.

Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2016

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko