Ústredný portál verejnej správy

Zmena poplatkov za prihlásenie auta – od 1.2.2017

Doprava

Od 1. februára platí nový cenník poplatkov za prihlásenie auta. Ceny sa zmenili v závislosti od výkonu vozidla. K najväčšej zmene došlo pri vozidlách s výkonom nad 254 kW a pri výkone do 176 kW boli poplatky znížené. Nový sadzobník platí pre vozidlá kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac troma miestami na sedenie).

Pri elektronických službách (ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak) je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia. Sadza poplatku môže byť znížená najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu aj prílohy, uplatní sa znížená sadzba len vtedy, ak sú aj tieto prílohy v elektronickej podobe. Viac v článku Elektronické služby evidencie vozidiel...

Suma sa odvíja od výkonu motora a to podľa nasledujúcej tabuľky:

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku 
v eurách

nad

do

 

80 vrátane

33

80

90 vrátane

60

90

100 vrátane

90

100

110 vrátane

120

110

125 vrátane

200

125

140 vrátane

300

140

155 vrátane

500

155

170 vrátane

700

170

210 vrátane

900

210

a viac

1000

 

Suma je ovplyvnená aj vekom vozidla, teda počtu rokov od dňa prvého prihlásenia do evidencie a to podľa nasledujúcej tabuľky:

Vek vozidla od dňa prvej evidencie (vrátane tohto dňa)

Koeficient 
zostatkovej 
hodnoty
vozidla

prvá evidencia

1,00

do 1 roka

0,82

do 2 rokov

0,68

do 3 rokov

0,56

do 4 rokov

0,46

do 5 rokov

0,38

do 6 rokov

0,32

do 7 rokov

0,26

do 8 rokov

0,23

do 9 rokov

0,19

do 10 rokov

0,16

do 11 rokov

0,14

do 12 rokov

0,12

do 13 rokov

0,10

do 14 rokov

0,09

do 15 rokov

0,08

do 16 rokov

0,07

nad 16 rokov

0,06

 

Výsledná suma sa vyráta ako poplatok za výkon vynásobený koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Najnižšia možná suma však je 33 €.

Príklad: Vozidlo s výkonom od 132 do 143 kW a staré medzi 3 až 4 rokmi zaplatí 700*0,46. Výsledná suma je 322 €.

Zvýhodnená registračná daň

Vozidlá s alternatívnym pohonom majú poplatok znížený o 50 %, najviac však na 33 €.

Príklad: Elektrické hybridné vozidlo s výkonom od 121 do 132 kW a staré do 1 roka zaplatí 530*0,82, teda 434,6/2= 217,3 €.

Viac informácií nájdete v zákone Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch...

Dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 2. 2. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss