Ústredný portál verejnej správy

Sťahovanie do iného okresu – prehlásenie auta

Doprava

Ak ste sa presťahovali do iného okresu, musíte si auto znovu prihlásiť v okrese nového trvalého bydliska a to do 30 dní


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

  1. Po presťahovaní
  2. Dokumenty
  3. Správne poplatky
  4. Iné povinnosti

Po presťahovaní

Ak ste majiteľom vozidla, po presťahovaní do iného okresu musíte vaše auto prehlásiť. Máte na to 30 dní. Auto v tomto prípade nemusíte pristavovať a nemusíte sa ani odhlasovať na inšpektoráte vo vašom pôvodnom bydlisku.

Stačí sa dostaviť s potrebnými dokumentmi na príslušnom dopravnom inšpektoráte v mieste svojho nového pobytu alebo sídla alebo vyplniť elektronickú žiadosť.

Dokumenty

Pri prihlasovaní budete potrebovať tieto dokumenty:

  • Platný doklad totožnosti (so zapísanou novou adresou trvalého pobytu)
  • Osvedčenie o evidencii I a II („malý“ a „veľký“ technický preukaz)
  • Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
  • Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP)
  • Správny poplatok v sume 33 €
  • Splnomocnenie (ak je vlastník vozidla zastupovaný inou osobou, môžete využiť aj elektronické splnomocnenie)

Správne poplatky

Pri prehlasovaní vozidla do iného okresu musíte zaplatiť správny poplatok za vydanie nových evidenčných tabuliek 33 € a nových osvedčení o evidencii spolu 12 €.
Je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla časť I do dvoch pracovných dní, v takomto prípade sa platí ešte správny poplatok vo výške 30 €.

V prípade elektronických služieb s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), sadzba poplatkov sa znižuje o 50 %, najviac však o 70 EUR (sumy sa zaokrúhľujú na celé číslo nadol).
Viac informácií nájdete na portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Iné povinnosti

Pri sťahovaní vám vznikajú rôzne ohlasovacie povinnosti. Zmenu trvalého bydliska musíte ako fyzická osoba nahlásiť nielen na dopravnom inšpektoráte, ale aj vášmu zamestnávateľovi, zdravotnej poisťovni, banke, poisťovni (PZP, ale aj iné poistenia), mobilnému operátorovi a Sociálnej poisťovni a pod.

Ak podnikáte alebo ste vlastníkom firmy, musíte zmenu adresy nahlásiť aj Živnostenskému úradu (Jednotné kontaktné centrum) a obchodnému registru. 

Doplňujúce informácie týkajúce sa evidencie vozidiel (výmena tabuliek s evidenčným číslom, prihlásenie vozidla z iného okresu a pod.) nájdete na stránkach Ministerstve vnútra SR.

Viac informácií o zmene trvalého pobytu...

Dátum poslednej zmeny: 27. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 1. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss