Ústredný portál verejnej správy

Sťahovanie do iného okresu – prehlásenie auta

Doprava

Ak ste sa presťahovali do iného okresu, musíte si auto znovu prihlásiť v okrese nového trvalého bydliska a to do 30 dní


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

 1. Po presťahovaní
 2. Dokumenty
 3. Výmena TEČ
 4. Správne poplatky
 5. Iné povinnosti

Po presťahovaní

Ak ste majiteľom vozidla, po presťahovaní do iného okresu musíte túto skutočnosť oznámiť. Máte na to 30 dní. Auto v tomto prípade nemusíte pristavovať a nemusíte sa ani odhlasovať na inšpektoráte vo vašom pôvodnom bydlisku.

Stačí sa dostaviť s potrebnými dokumentmi na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte alebo vyplniť elektronickú žiadosť.

Dokumenty

Žiadateľ ku žiadosti prikladá:

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Výmena TEČ

Pri prisťahovaní držiteľa vozidla z iného okresu sa v štandardnom prípade ponechávajú pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) na vozidle. Ak budete chcieť vydať nové TEČ, môže použiť službu žiadosť o výmenu TEČ.

Správne poplatky

Môžete uviesť, či žiadate o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní. Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť I. Poplatok je 6 € v štandardnej lehote, alebo 30 € v skrátenej lehote, pričom poplatok platíte vy.

Viac informácií nájdete na portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Iné povinnosti

Pri sťahovaní vám vznikajú rôzne ohlasovacie povinnosti. Zmenu trvalého bydliska musíte ako fyzická osoba nahlásiť nielen na dopravnom inšpektoráte, ale aj vášmu zamestnávateľovi, banke, poisťovni (PZP, ale aj iné poistenia), mobilnému operátorovi a Sociálnej poisťovni a pod.

Ak podnikáte alebo ste vlastníkom firmy, musíte zmenu adresy nahlásiť aj Živnostenskému úradu (Jednotné kontaktné centrum) a obchodnému registru. 

Doplňujúce informácie týkajúce sa evidencie vozidiel (výmena tabuliek s evidenčným číslom, prihlásenie vozidla z iného okresu a pod.) nájdete na stránkach Ministerstve vnútra SR.

Viac informácií o zmene trvalého pobytu...

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 25. 1. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss