Ústredný portál verejnej správy

Správne poplatky pri vodičských preukazoch

Občan a štát

Správne poplatky

platné od 01.04.2024

  • výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) – 2 eura,
  • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu do 30 dní – 10 eura,
  • rozšírenie vodičského preukazu do 30 dní - 10 eura,
  • každé vydanie medzinárodného vodičského preukazu a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia vodičského oprávnenia uvedeného vo vodičskom preukaze a skončenia jeho platnosti (do 30 dní) - 10 eura,
  • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za odcudzený preukaz – 10 eura,
  • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 10 eura.

Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, t.j. 40 eur ak sa vodičský preukaz vydáva urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

Cenník správnych poplatkov.

UPOZORNENIE: Žiadosť o výpis z evidenčnej karty vodiča fyzická osoba podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Lokalita

  • Slovensko