Ústredný portál verejnej správy

Prístup k elektronickým archívnym dokumentom Slovenskej republiky

Občan a štát

Ak máte záujem o prístup k archívnym dokumentom Slovenskej republiky, môžete na to využiť aj elektronické služby Ministerstva vnútra SR a získať tak informácie napríklad na štúdium.

 

Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 10 min

Videonávody
Platba kartou

  1. Elektronický archív Slovenskej republiky
  2. Podmienky prístupu
  3. Služby
  4. Poplatky

Elektronický archív Slovenskej republiky

Do tohto archívu majú prístup všetci záujemcovia o historické archívne záznamy. Archív im po podaní žiadosti vydá odpis, výpis, potvrdenie, kópiu alebo umožní štúdium či verejné vystavenie dokumentov.

Podmienky prístupu

Ak máte záujem o elektronické archívne dokumenty, musíte byť prihlásený (eID kartou) na portáli Ministerstva vnútra a mať vytvorený profil v personalizovanom prostredí. K žiadosti je pripojený bádateľský list s vypísanou témou štúdia, konkrétnymi záznamami, o ktoré žiada, a taktiež prehlásením, že budú využité výhradne na študijné účely.

Služby

Poplatky

Archív spoplatňuje vydanie odpisu, výpisu, potvrdenia a kópie podľa interného predpisu.

Úhradu poplatku za vybrané elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (v tomto prípade Žiadosť o nahliadnutie do historických matríkŽiadosť o poskytnutie správnej informácie z archívu) možno po novom vykonať už aj online, a to viacerými spôsobmi, o ktorých sa dozviete viac v článku s názvom „Spôsoby platby“.

Najrýchlejším spôsobom je platba kartou.

Po tom, ako odošlete elektronickú žiadosť, je táto žiadosť overená (môže trvať niekoľko hodín) a následne je vám do schránky doručený „Príkaz na úhradu“. Po úspešnom spracovaní úhrady sa vám zobrazí informácia o zrealizovaní platby. Neskôr vám príde správa s informáciou o úhrade. Viac informácií o priebehu platby sa dozviete v inštruktážnom videonávode.

Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 25. 1. 2018

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss