Ústredný portál verejnej správy

Predaj auta

Doprava

Ak sa rozhodnete, že vaše auto predáte, máte povinnosť ho odhlásiť z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte. Informácie o sprievodných poplatkoch a vybavení splnomocnenia nájdete v tomto článku.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 10 min

  1. Odhlásenie z evidencie
  2. Splnomocnenie
  3. Poplatky

Odhlásenie z evidencie

Ak ste predali vaše auto, máte zákonnú povinnosť ho do 30 dní odhlásiť a na dopravnom inšpektoráte oznámiť nasledujúceho majiteľa. Spravíte tak vyplnením formulára, služba je poskytovaná aj elektronicky, v ktorom uvediete údaje o novom vlastníkovi. Dôležitou podmienkou je jeho súhlas s prepisom, ktorý musí byť úradne overený.

Prepis v rámci okresu

Pri prepise v rámci okresu je najjednoduchšou možnosťou, ak pôvodný aj nový majiteľ spolu prídu na okresné riaditeľstvo. Ak to nie je možné, musíte auto odhlásiť sami. Pri tomto úkone nemusíte pristavovať auto ku kontrole. Na odpis môžete použiť aj elektronickú službu Ministerstva vnútra SR.

  • Technický preukaz
  • Platný doklad totožnosti
  • Splnomocnenie, ak neodpisuje vlastník
  • Doklad o zaplatení PZP
  • Splnomocnenie nového vlastníka na prepis

Prepis mimo okresu

Ak predávate auto mimo vášho okresu, postupujete rovnako, ako v prípade prepisu v rámci okresu.

Splnomocnenie

Pri predaji auta musí jeho nový majiteľ potvrdiť, že sa vozidlo prepisuje naňho. Ak sa kupujúci nenachádza pri prepise na okresnom riaditeľstve, musí predávajúci preložiť splnomocnenie s overeným podpisom. Služba je dostupná aj v elektronickej podobe. Bez tohto vyjadrenia vôle nie je možné auto prepísať.

Poplatky

Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla, odhlásenie vozidla je bez poplatku.  

Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 20. 1. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss