Ústredný portál verejnej správy

Podanie elektronického prihlásenia za seba alebo svoju rodinu

Elektronická služba Podanie prihlásenia na trvalý pobyt je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na prihlásenie na trvalý pobyt prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

 

Prostredníctvom elektronickej služby prihlásite sám seba alebo aj členov svojej rodiny a to pod podmienkou, že prihlásite celú rodinu spolu (ak máte spoločné nezaopatrené deti, musíte byť zosobášení).

Predpokladaná zmena využívania tejto elektronickej  služby aj v prípade občanov, ktorí majú v liste vlastníctva ťarchu, by mala prísť po dokončení projektu Elektronické služby katastra (umožnenie využívania dát aj Centrálou ohlasovňou ministerstva vnútra). 

Pri elektronickej službe vyplníte prihlasovací formulár, v ktorom:

 • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb,
 • zadáte novú adresu trvalého pobytu na Slovensku,
 • určíte osobu/osoby, ktorú/é prihlasujete na trvalý pobyt (v prípade, že chcete prihlásiť všetkých členov rodiny, vyberte možnosť „Rodina“, základné údaje budete mať predvyplnené),
 • pri každej osobe vyplníte dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
 • podľa potreby priložíte:
  • elektronický súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt od vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, podpísaný mandátnym certifikátom notára, ak nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, alebo občanom, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  • elektronický súhlas s prihlásením všetkých členov rodiny na trvalý pobyt od vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, podpísaný mandátnym certifikátom notára, ak členovia rodiny nie sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi nehnuteľnosti (ak je spoluvlastníkom aj právnická osoba, prihlásenie je možné vykonať iba návštevou úradu),
  • elektronický súhlas manžela/manželky s prihlásením členov rodiny na trvalý pobyt na území SR (súhlas za seba a za nezaopatrené dieťa), podpísaný mandátnym certifikátom notára, ak prihlasujete manžela/manželku a deti,
  • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak prihlasujete nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak splníte všetky zákonné podmienky, služba vás prihlási na nový trvalý pobyt a automaticky ukončí predchádzajúci trvalý pobyt. Informácie o priebehu vybavovania prihlasovania na pobyt vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli.

Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko