Ústredný portál verejnej správy

Jednotný európsky dokument

Podnikanie

Jednotný európsky dokument výrazne uľahčuje prístup k cezhraničným príležitostiam verejného obstarávania.

Čo je jednotný európsky dokument

Jednotný európsky dokument (JED) je doklad, ktorý slúži na predbežné nahradenie dokladov preukazujúcich splnenie všetkých podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Môžete ho použiť aj na preukázanie kritérií užšieho výberu záujemcov, v užšej súťaži,
v rokovacom konaní so zverejnením či v súťažnom dialógu a v inovatívnom partnerstve.

Ako uchádzač alebo záujemca sa môžete rozhodnúť, či vo svojej žiadosti o účasť vo verejnom obstarávaní predložíte tento dokument alebo jednotlivé požadované doklady.

Dokument teda slúži na zjednodušené preukazovanie podmienok účasti pre uchádzanie sa
o verejnú zákazku vo všetkých členských štátoch EÚ.

V dokumente vyhlasujete, že:

  • neexistuje dôvod na vaše vylúčenie
  • spĺňate objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov
  • poskytnete verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré ste nahradili jednotným európskym dokumentom 

Bližšie informácie o jednotnom európskom dokumente s pokynmi k správnemu vyplneniu
a samotný vzor nájdete na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (iba v slovenskom jazyku).

Pre uľahčenie práce pri vypĺňaní a opätovnom používaní dokumentu použite službu úradu, prostredníctvom ktorej môžete formulár vypĺňať interaktívnym spôsobom vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Môžete využiť aj informačný systém eCertis, ktorý vám pomôže identifikovať certifikáty vyžadované pri postupoch vo verejnom obstarávaní v jednotlivých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska.

 

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko