Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 6
Informačný článok Najčastejšie otázky a odpovede

Čo všetko budem potrebovať, ak chcem komunikovať s úradmi elektronicky? Aké čítačky kontaktných čipových kariet môžem využívať s občianskym preukazom s čipom? Čo sú elektronické ...

12. 5. 2023
Informačný článok Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede

Môže byť občiansky preukaz s čipom zneužitý?8. Aký je účel občianskeho preukazu s čipom?9. Aké možnosti použitia poskytuje?10 ... Čo je Online eID Funkcia?11 ...

18. 2. 2021
Informačný článok Kvalifikovaný elektronický podpis - najčastejšie otázky a odpovede

Čo je kvalifikovaný elektronický podpis a aký je jeho účel? Kde všade je v súčasnej dobe možné využiť kvalifikovaný elektronický podpis? Aké sú podmienky vyhotovenia ...

16. 10. 2023
Informačný článok Výkon verejnej moci (orgány verejnej moci)

Usmernenie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) k základným povinnostiam orgánov ...

15. 11. 2023
Informačný článok Návod na použitie portálu

12. 1. 2022
Informačný článok Ústredný portál - najčastejšie otázky a odpovede

26. 10. 2021