Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 6
Elektronické podanie žaloby

SR cez portál E-žaloby https://obcan.justice.sk/ezaloby, kde si môže vybrať, či chcete ... Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a ...

28. 8. 2017
Podávanie návrhov a súvisiacich písomností

návrhov v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica je určený Portál eŽaloby ... SR. Pre jej zobrazenie kliknite na tento odkaz: https://obcan.justice.sk/ezaloby ...

28. 8. 2017
Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie

Služba umožní elektornickou cestou navrhovateľom a odporcom podanie návrhu opravného prostriedku (napr ... odporu proti platobnému rozkazu), podanie späťvzatia žaloby alebo čiastočného ...

7. 4. 2017
Konanie vo veci drobného nároku

spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) eŽaloby, alebo cez Ústredný portál verejnej ... Služby portálu eŽaloby je možné využívať aj prostredníctvom portálu slovensko.sk, ktorý ...

20. 12. 2017
Elektronické podanie žaloby

Formulár navrhovateľa presne naviguje medzi položkami, ktoré treba vyplniť ... stačí odoslať cez portál https://obcan.justice.sk/ezaloby, ktorý potvrdí prijatie žiadosti ...

14. 9. 2018
Dražby, exekúcie

spravodlivosti Slovenskej republiky v časti eŽaloby, Zoznam formulárov, v agende Exekučné ... spravodlivosti Slovenskej republiky – eŽaloby, ktorý poskytuje plne automatizovaný proces ...

13. 3. 2019