Ústredný portál verejnej správy

Prevádzka pôvodnej verzie portálu bola ukončená

Dňa 1. 2. 2017 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy ukončila prevádzku pôvodného portálu verejnej správy.

Pôvodná verzia portálu verejnej správy slúžila do ukončenia svojej prevádzky na využívanie elektronických služieb obchodného registra, elektronických služieb živnostenského registra a na prístup k schránkam správ dostupných cez prihlasovanie menom a heslom.

Ukončenie prevádzky pôvodnej verzie portálu (registrácie používateľov, schránky správ, jednotlivých služieb) prebiehalo postupne od októbra 2016. 

K úplnému ukončeniu pôvodnej verzie portálu a teda možnosti prihlásenia sa na portál prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako aj dostupnosť schránok a uložených správ na pôvodnej verzii portálu bola ukončená ku dňu 1. 2. 2017Od tohto dátumu sú elektronické služby, ako aj elektronické schránky dostupné len prostredníctvom ústredného portálu na adrese www.slovensko.sk.

V súvislosti s uvedeným  upozorňujeme používateľov, že na prihlásenie sa na portál slovensko.sk a do elektronických schránok je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Občiansky preukaz vybavíte na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Za vydanie nového občianskeho preukazu zaplatíte poplatok 4,50 eura.

Čo sa týka zahraničných používateľov, títo môžu pristupovať do elektronickej schránky prostredníctvom dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo udelením oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Žiadosť je dostupná na ústrednom portáli v sekcii "Tlačivá". 

Information in english

Dátum poslednej zmeny: 1. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 31. 1. 2017