Ústredný portál verejnej správy

Štatistika

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejnené vo forme datasetov na portáli otvorených dát.

Ročné štatistické údaje 

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí - ročné vyhodnotenie: v roku 2017 bolo 1755749 podaní, 4866816 rozhodnutí, 1090639 oznámení, v roku 2018 bolo 3475046 podaní, 10952576 rozhodnutí, 3387565 oznámení, v roku 2019 bolo 4433025 podaní, 14375538 rozhodnutí, 5491138 oznámení, v roku 2020 bolo 4794059 podaní, 19762573 rozhodnutí, 3612188 oznámení.

Štatistické údaje za rok 2021

V 1. polroku 2021 bolo 2498249 podaní, 9291968 rozhodnutí, 1401140 oznámení.

 V 2. polroku 2021 bolo uskutočnených 630 659 podaní, 3 558 654 rozhodnutí, 395 857 oznámení.

Štatistické údaje za rok 2020

V 1. polroku 2020 bolo 2542649 podaní, 10333123 rozhodnutí, 2042153 oznámení.

 V 2. polroku 2020 bolo 2251410 podaní, 9429450 rozhodnutí, 1570035 oznámení.

Štatistické údaje za rok 2019

V 1. polroku 2019 bolo 2137510 podaní, 7098691rozhodnutí, 2582348 oznámení. 

V 2. polroku 2019 bolo 2295515 podaní, 7276847 rozhodnutí, 2908790 oznámení.

Štatistické údaje za rok 2018

V 1. polroku 2018 bolo 1571677 podaní, 5183951 rozhodnutí, 1434815 oznámení.

V 2. polroku 2018 bolo 1903369 podaní, 5768625 rozhodnutí, 1952750 oznámení.

Štatistické údaje za rok 2017

V 1. polroku 2017 bolo 721786 podaní, 1189460 rozhodnutí, 426699 oznámení.

V 2. polroku 2017 bolo 1147975 podaní, 3677356 rozhodnutí, 578026 oznámení.