Ústredný portál verejnej správy

Štatistika

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejňené vo forme datasetov na portáli otvorených dát.

Ročné štatistické údaje 

Štatistické údaje za rok 2020

Štatistické údaje za rok 2019

1. polrok 2019 

Štatistické údaje za rok 2018

1. polrok 2018

2. polrok 2018

Štatistické údaje za rok 2017

1. polrok 2017

2. polrok 2017