Ústredný portál verejnej správy

Štatistika

Štatistické údaje o elektronických schránkach a o využívaní elektronických služieb prostredníctvom ústredného portálu sú zverejňené vo forme datasetov na portáli otvorených dát.

Ročné štatistické údaje 

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí - ročné vyhodnotenie

Štatistické údaje za rok 2020

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí - 1. polrok 2020

 

Štatistické údaje za rok 2019

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí - 1. polrok 2019 

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí - 2. polrok 2019

Štatistické údaje za rok 2018

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí - 1. polrok 2018

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí - 2. polrok 2018

Štatistické údaje za rok 2017

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí -  1. polrok 2017

Štatistika podaní, oznámení, rozhodnutí -  2. polrok 2017