Ústredný portál verejnej správy

eHealth - elektronické zdravotníctvo

[]

Proces informatizácie zdravotníctva – uplatňovanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v procesoch zdravotníckeho systému, prostredníctvom ktorých dôjde k zvýšeniu kvality a efektívnosti poskytovaných zdravotných služieb, odbúraniu nepotrebných a opakujúcich sa úkonov, znižovaniu administratívneho zaťaženia zdravotníckych pracovníkov a pacientov, a tým k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti. Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. eHealth má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.Bližšie informácie sa môžete dozvedieť tu.

Späť na zoznam