Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Zoznam

 • 31. 03. 2021 Upozornenie na podvodné e-maily

  Vážení používatelia,
  Finančná správa Slovenskej republiky
  (FS SR) upozorňuje, že doposiaľ neznámy odosielateľ v jej mene rozposiela daňovníkom podvodné phishingové
  e-maily pod zámienkou vrátenia platby
  po vyplnení formulára.
  Viac informácií...

 • 30. 03. 2021 Vyhľadávanie elektronickej služby na portáli slovensko.sk

  Vážení používatelia,
  aktuálne môžete cez slovensko.sk vybaviť viac ako 2 400 e-služieb, ktoré jednoducho vyhľadáte tromi spôsobmi,
  a to cez dlaždice, cez funkciu na to určenú alebo cez článok.
  Viac informácií...
 • 25. 03. 2021 E-služby slovensko.sk môžu využívať ďalšie krajiny EÚ

  Vážení používatelia,
  prístup k e-službám na portáli slovensko.sk už dnes majú používatelia
  z viacerých krajín Európskej únie. Využívanie e-služieb je však podmienené držbou zahraničného prihlasovacieho prostriedku.
  Viac informácií... 

 • 24. 03. 2021 Problém so správou môžete nahlásiť priamo z e-schránky

  Vážení používatelia,
  s cieľom uľahčenia komunikácie medzi vami a našimi operátormi kontaktného centra sme prispôsobili prostredie
  e-schránok tak, aby riešenie problému netrvalo zbytočne dlho.
  Viac informácií...

 • 16. 03. 2021 Využívanie e-služieb zahraničných portálov

  Vážení používatelia,
  vedeli ste, že pokiaľ ste držiteľmi slovenského občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo slovenského dokladu o pobyte cudzinca s čipom, môžete využívať aj e-služby verejného sektora iných členských štátov Európskej únie?
  Viac informácií...

 • 10. 03. 2021 Môžem si správy z elektronickej schránky preposlať na e-mail?

  Vážení používatelia,
  pokiaľ je pre vás pohodlnejšie používať iba e-mailovú schránku, či už preto, že v nej uchovávate ďalšie pracovné dokumenty, dôležité e-maily alebo podklady, máme pre vás dobrú správu.
  Viac informácií...

 • 07. 03. 2021 Newsletter Marec 2021

  Vážení používatelia,
  v newslettri vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je momentálne potrebné myslieť. Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí 
  vyplniť váš e-mail.

  Prejsť na newsletter...

 • 05. 03. 2021 Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?

  Vážení používatelia,
  elektronická schránka (e-schránka) slúži ako oficiálny nástroj na komunikáciu s verejnou správou. Aktivácia e-schránky na doručovanie vám umožní prijímať úradné dokumenty elektronicky.

  Viac informácií...

 • 02. 03. 2021 Doplnená prvá pomoc ++

  Vážení používatelia,
  vyššia finančná dotácia „Prvá pomoc ++“ je určená pre širší okruh zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov. Záujemcovia o dotáciu môžu posielať žiadosti a výkazy za mesiac január 2021 do 31. marca 2021 a za mesiac február do 30. apríla 2021.

  Viac informácií...

 • 01. 03. 2021 Ministerstvo kultúry spúšťa PomahameKulture.sk

  Vážení používatelia,
  Ministerstvo kultúry SR ponúka finančnú pomoc pre vybrané subjekty dlhodobo pôsobiace v kultúrno-kreatívnom priemysle. O dotáciu je možné žiadať od dnes, 1. marca 2021.
  Viac informácií...

 • 01. 03. 2021 Nové KEP komponenty

  Vážení používatelia,
  na portáli slovensko.sk bola v sekcii
  Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.28) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows. Aktualizovaná bola aj príslušná dokumentácia.
  Viac informácií...

 • 16. 02. 2021 Doložka o autorizácii listinného rovnopisu

  Vážení používatelia,
  dovoľujeme si vás informovať, že od 17. februára 2021 bude v prostredí elektronickej schránky na ÚPVS (slovensko.sk) dostupná nová funkcia vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu (EÚD). Je určená pre orgány verejnej moci (OVM) - menšie inštitúcie (napr. obce, školy).
  Viac informácií...

 • 15. 02. 2021 Dozviem sa o novej správe aj bez prihlásenia do e-schránky?

  Vážení používatelia,
  v prípade, že ste majiteľom e-schránky aktivovanej na doručovanie alebo máte oprávnenie pristupovať a disponovať s aktivovanou e-schránkou niekoho iného, nemusíte sa do nej prihlasovať každý deň, aby ste zistili, či obsahuje nové správy.
  Viac informácií...

 • 15. 02. 2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  Vážení používatelia,
  od dnes, 15. februára 2021, je každý obyvateľ Slovenskej republiky povinný sa elektronicky sčítať. Pokiaľ poznáte ľudí, ktorí nemajú možnosť sa elektronicky sčítať alebo je potrebné im asistovať pri elektronickom sčítaní, prosíme, pomôžte im.
  Viac informácií...

 • 10. 02. 2021 Newsletter Február 2021

  Vážení používatelia,
  v newslettri vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je momentálne potrebné myslieť.

  Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť váš e-mail.

  Prejsť na newsletter...

 • 02. 02. 2021 Aplikácia pre eID pre platformu macOS

  Vážení používatelia,
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje, že sprístupnilo aktualizáciu Aplikácie pre eID vo verzii 3.5 pre platformu macOS (slúžiacu k prihlasovaniu na slovensko.sk). Do novej verzie bola zapracovaná podpora pre najnovší macOS Big Sur (verzia 11.0). Zároveň bola upravená aj používateľská príručka.
  Viac informácií...

 • 01. 02. 2021 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným osobným kódom a kvalifikovaným elektronickým podpisom?

  Vážení používatelia,
  pokiaľ chcete plnohodnotne elektronicky komunikovať so štátom a využiť všetky výhody elektronickej komunikácie, budete na to potrebovať nielen bezpečnostný osobný kód (BOK), ale aj kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
  Viac informácií...

 • 26. 01. 2021 Čo potrebujete na prácu s e-schránkou?

  Vážení používatelia,
  elektronická schránka (e-schránka) slúži na úradnú komunikáciu s verejnou správou elektronickou formou, ktorá je plnohodnotným ekvivalentom štandardnej listinnej komunikácie.
  E-schránku môžete využiť na odoslanie žiadostí, návrhov alebo iných podnetov výlučne orgánom verejnej moci, alebo môžete od orgánov verejnej moci prijať rôzne úradné dokumenty.
  Viac informácií...

 • 20. 01. 2021 Aký je rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou?

  Vážení používatelia,
  všade okolo nás sa spomína elektronická komunikácia. Výnimkou nie je ani oficiálna komunikácia s úradmi, ktorá sa v rámci technologického pokroku presúva do online prostredia. Po vizuálnej stránke sú e-mail a e-schránka podobné a rozdiely spočívajú najmä v spôsobe zriadenia, využívania, a pod.
  Viac informácií...

 • 15. 01. 2021 Koniec januára 2021 a niektoré povinnosti

  Vážení používatelia,
  31. január v roku 2021 pripadne na nedeľu, a preto je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov, ako napríklad podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, až najbližší pracovný deň, a teda pondelok
  1. februára 2021.
  Viac informácií...

 • Archív oznamov

Zobraziť stránku:12345