Ústredný portál verejnej správy

Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky

Vážení používatelia,
zatiaľ čo orgány verejnej moci (inštitúcie, úrady a pod.) majú základnú úložnú kapacitu elektronickej schránky neobmedzenú, ostatné subjekty (fyzické a právnické osoby) majú k dispozícii kapacitu o veľkosti 1 GB.

Ak si správy chcete v elektronickej schránke ponechať aj napriek tomu, že vaša základná úložná kapacita je už takmer plná, môžete požiadať o jej zvýšenie priamo cez elektronickú schránku. Jednoduchý postup, ktorý je znázornený aj na Obr. 1, nájdete podrobnejšie rozpísaný v texte nižšie.

Ilustračná informačná grafika procesu zvýšenia úložnej kapacity e-schránky v štyroch krokoch: požiadanie, prijatie a zaplatenie faktúry a následné navýšenie

Obr. 1 – Informačná grafika znázorňujúca postup zvýšenia úložnej kapacity e-schránky na žiadosť

 

Kliknite na „Zvýšiť kapacitu schránky“ (funkcia sa nachádza v elektronickej schránke v spodnej časti ľavého panelu v sekcii „Využité miesto“). Následne sa vám otvorí formulár, v ktorom vyplníte len informáciu, o koľko chcete kapacitu navýšiť (o 1 GB/10 €, 10 GB/100 € alebo 100 GB/1000 €)*, ďalej dátum požadovaného navýšenia a kontaktný e-mail.

Žiadosť je pred odoslaním potrebné potvrdiť zadaním 6-miestneho bezpečnostného osobného kódu (BOK), ktorým sa prihlasujete do elektronickej schránky. Po odoslaní žiadosti vám do niekoľkých dní príde zálohová faktúra (do elektronickej schránky a na e-mail). Kapacita sa následne navýši do troch pracovných dní po jej zaplatení.

Upozorňujeme!

V zmysle vyhlášky je zvýšenie kapacity spoplatnené a možné len na obdobie jedného roka. Ak chcete mať kapacitu naďalej nad rámec zvýšenú aj po uplynutí jedného roka, opätovne o zvýšenie požiadajte. Nakoľko proces vystavenia a odoslania zálohovej faktúry trvá niekoľko dní, odporúčame vám opätovnú žiadosť zaslať v dostatočnom predstihu.

Ak o zvýšenie základnej úložnej kapacity už záujem nemáte, odporúčame Vám stiahnuť alebo vymazať nepotrebné elektronické správy a uvoľniť tak využité miesto vo vašej elektronickej schránke len na úroveň základnej úložnej kapacity, pretože v zmysle zákona o e-Governmente môže následne dôjsť k automatickému odstráneniu najstarších prečítaných správ.

*Ak máte záujem o inú veľkosť, odošlite taký počet žiadostí, ktorých súčet sa bude rovnať vami požadovanej veľkosti. Príklad: K navýšeniu o 20 GB, pošlite dve žiadosti s navýšením o 10 GB.

 

(12. 11. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov