Ústredný portál verejnej správy

Zmena držiteľa vozidla

Vážení používatelia,

ak sa chystáte predať svoje auto, čakajú na vás určité povinnosti súvisiace s evidenciou vozidiel. Pri zmene majiteľa vozidla je potrebné túto skutočnosť oznámiť na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR v lehote 30 dní odo dňa, kedy ste auto predali.

O zmenu majiteľa vozidla môžete požiadať:

  • osobne na dopravnom inšpektoráte, kde je vozidlo evidované, alebo
  • elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, prípadne priamo na stránke Ministerstva vnútra SR (Obr. 1).

Ako postupovať pri zmene držiteľa vozidla využitím elektronickej služby

Obrázok 1 - Ilustračný obrázok o postupe zmeny držiteľa vozidla elektronicky

Čo potrebujete na využitie elektronickej služby?

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, potrebujete disponovať viacerými nástrojmi, konkrétne ide o občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite do elektronickej schránky na portáli slovensko.sk. Ďalej potrebujete kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), čítačku kariet a inštaláciu balíčka aplikácii. Podrobnejšie informácie a postupy nájdete v sekcii „Ako začať“ na titulnej stránke portálu slovensko.sk.

O akú elektronickú službu ide?

Pri zmene držiteľa vozidla je potrebné podať „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“, ktorá slúži na odhlásenie pôvodného držiteľa (predávajúceho). Po zvolení danej elektronickej služby a prihlásení sa na portál sa vám zobrazí elektronický formulár, ktorý treba vyplniť. Táto služba sa používa typicky v prípadoch, kedy je budúci držiteľ z iného okresu. Ak je budúci držiteľ z rovnakého okresu, je vhodnejšie podať inú službu „Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla“.

Kto podáva žiadosť?

Túto službu môže využiť vlastník vozidla sám za seba alebo držiteľ vozidla, ktorý koná na základe elektronického splnomocnenia od vlastníka vozidla.

Podmienkou na vykonanie služby „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ alebo „Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla“ je priloženie skenu splnomocnenia od kupujúceho držiteľa vozidla, na ktorom musí byť úradne osvedčený jeho podpis u notára alebo na matrike. Ako ďalšou alternatívou je zadanie elektronického splnomocnenia zo strany budúceho držiteľa vozidla.

Postup pri zapísaní elektronického splnomocnenia od budúceho držiteľa vozidla:

Ak ste nový držiteľ (kupujúci) vozidla

V dostatočnom predstihu pred podaním žiadosti o zmenu vlastníka, je potrebné aby ste zaevidovali váš súhlas elektronicky (podpísaný KEP-om) prostredníctvom služby „Súhlas kupujúceho s prevodom držby vozidla na svoju osobu".

Následne bude vaša žiadosť zaevidovaná a vybavená v priebehu niekoľkých pracovných dní po posúdení správnosti príloh pracovníkmi na miestne príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Koľko to bude stáť?

Za elektronickú službu „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ nie je účtovaný žiadny správny poplatok, nakoľko ide o odhlásenie vozidla, ten sa platí až keď si nový majiteľ prihlasuje vozidlo do evidencie. 

Aký je ďalší postup?

Po oznámení prevodu držby vozidla na inú osobu nasleduje ďalší postup, ktorý sa týka nového držiteľa (kupujúceho). Jeho povinnosťou je zapísať sa ako nový vlastník vozidla, prostredníctvom elektronickej služby „Žiadosti o zápis nového držiteľa vozidla“ alebo taktiež osobne na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR v lehote 30 dní odo dňa, kedy sa nahlásila zmena držby vozidla.

Viac informácií o prihlásení nového majiteľa vozidla, ale aj o správnych poplatkoch, nájdete na portáli Ministerstva vnútra SR v popise služby Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla.

Ďalšie elektronické služby súvisiace s evidenciou vozidiel nájdete na portáli Ministerstva vnútra SR.

(08. 12. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov