Ústredný portál verejnej správy

Zlepšenie e-služieb inštitúcií štátnej a verejnej správy

Vážení používatelia,

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu Malé zlepšenia eGOV služieb. Výzva je určená pre inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby zlepšili a sprehľadnili svoje elektronické služby a zvýšili tak komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške 40 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo, ktoré má uzávierku 29. októbra 2021.

Podporené budú inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výsledkom by mali byť logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie elektronické služby, zvýšenie počtu využívaných e-služieb, zrozumiteľná navigácia k jednotlivým službám a najmä ich vizuálne zjednocovanie.

Viac informácií o možnosti zapojenia sa do výzvy nájdete v súvisiacej tlačovej správe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR...

(07. 10. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov