Ústredný portál verejnej správy

Zjednodušenie e-služieb obchodného registra

Vážení používatelia, 

Ministerstvo spravodlivosti SR si vás dovoľuje informovať, že zlepšilo elektronické služby obchodného registra. Od 13. decembra 2021 je možné formuláre pre zápisy do obchodného registra podpisovať priamo pri odosielaní podania z elektronickej schránky na slovensko.sk.

Viac informácií o nových elektronických službách nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

(14. 12. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov