Ústredný portál verejnej správy

Životné situácie

Cieľom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) je zabezpečiť používateľom jednotný prístup k informáciám a elektronickým službám verejnej správy. 

Praktické informácie, ktoré občan pri styku s úradmi potrebuje získať, sú často ťažko dostupné alebo nemajú zrozumiteľnú podobu. Sekcia životné situácie obsahuje množstvo dôležitých informácií v prehľadnej forme a v prípade, že to daná situácia umožňuje, odkazujú priamo na konkrétnu elektronickú službu, ktorá používateľovi umožňuje dokončiť celý proces online.

Pokiaľ to situácia neumožňuje, občan v texte nájde iné spôsoby, ako vyriešiť danú situáciu listinne alebo osobne a nemusí tak dodatočne vyhľadávať informácie v zákonoch alebo príslušných webových stránkach.

Životná situácia v praxi

1. Na úvodnej stránke portálu prejdite na „Životné situácie“.

 

2. Pokračujte výberom požadovanej oblasti, v ktorej kompetencii sa váš problém alebo vyhľadávaná informácia nachádza (pre ukážku vyberáme Bývanie).

 

3. Vyberte si konkrétnu životnú situáciu, ktorá ponúka potrebné informácie v prehľadnej štruktúre (pre ukážku vyberáme Elektronické služby pri trvalom pobyte).

 

Doplňujúci informačný obsah na portáli

Okrem životných situácií, ktorých štruktúra a obsah poskytuje hlavne základné informácie a postupy, zverejňujú na Ústrednom portáli verejnej správy svoje informácie aj jednotlivé inštitúcie. „Agendyplnia doplňujúcu, rozširujúcu funkciu, preto sa môže stať, že svojim rozsahom môžu používateľa odradiť. Ide však o preventívne opatrenia, aby používateľ, ktorý potrebuje podrobnejšie údaje, našiel tento obsah na portáli a nemusel tak navštevovať ďalšie webové stránky. 

Nakoľko sú „agendy“ veľmi obsiahlym informačným obsahom, ktorý povinne zverejňujú zodpovedné inštitúcie, odporúčame používateľom, aby si pre svoje účely primárne vyberali „životné situácie“, ktorých obsah je spracovaný do jednoduchšej a zrozumiteľnejšej štruktúry.

(17. 06. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov