Ústredný portál verejnej správy

Zefektívňujeme vydávanie mandátnych certifikátov a elektronických pečatí

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí, ktoré orgány verejnej moci potrebujú
k autorizácii (podpisovaniu a pečateniu) svojich rozhodnutí. Spustením nového procesu sa približujeme viac k občanom.

Vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí bolo doteraz možné realizovať iba na centrálnom pracovisku v Bratislave, čo predstavovalo viaceré úskalia. Klient (mandatár) si musel sám zohnať a zakúpiť zariadenie pre vydanie certifikátu (tzv. QSCD zariadenie)
a dostaviť sa do sídla NASES aj napriek tomu, že nebýval alebo nepracoval v Bratislave. Teda, okrem časových bolo nevyhnutné vynaložiť aj cestovné náklady a financie na prípadné ubytovanie. Tento proces teda od podania žiadosti až po samotné vydanie certifikátu trval
7 a viac dní.

Príklad:
Mandatár z Medzilaboriec absolvoval hromadnou dopravou cestu v trvaní 8 až 10 hodín do Bratislavy (autom v trvaní 5 a pol hodiny), vybavil si v sídle NASES certifikát a buď vycestoval naspäť domov alebo sa ubytoval v hoteli a odišiel až nasledujúci deň.

Nový proces vydávania mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí vďaka efektívnej spolupráci s Notárskou komorou odbúrava všetky spomenuté komplikácie. Mandatár môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Nemusí si vybavovať vlastné QSCD zariadenie, keďže NASES mu ho za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu. PIN a PUK kódy sa zasielajú taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich mandatár požaduje. Znamená to teda výraznú úsporu ich času a finančných nákladov, ktoré by museli v prípade vycestovania do Bratislavy vynaložiť.

Zároveň NASES aktívne pracuje na ďalšom riešení, ktoré v priebehu roka 2023 prinesie vydávanie certifikátov na diaľku (online) založené na podobnom princípe ako je to pri vybavovaní občianskych preukazoch (eID kariet) a certifikátoch k nim. Ak bude mať klient svoje QSCD zariadenie, vydá si certifikát sám z pohodlia domova alebo kancelárie cez samoobslužný portál.

V roku 2022 NASES vydal 900 kvalifikovaných elektronických pečatí a 4000 mandátnych certifikátov. Uvedené údaje sú platné ku koncu
3. kvartálu 2022. Aktuálny odhad na rok 2023, ktorý berie do úvahy napríklad zmeny po spojených regionálnych voľbách a rovnako aj pripravenosť zapájania sa jednotlivých inštitúcií počíta s vydaním ďalších 1500 kvalifikovaných elektronických pečatí a 6000 mandátnych certifikátov.

(10. 11. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov