Ústredný portál verejnej správy

Výhody často používaných služieb

Vážení používatelia,

vedeli ste že, ak niektoré služby portálu slovensko.sk využívate pravidelne alebo opakovane, môžete si ich v elektronickej schránke pridať medzi „Často používané služby“?  Aj takto si viete ušetriť čas a zjednodušiť si prístup k vybraným elektronickým službám. Do často používaných služieb si viete pridať iba takú elektronickú službu, ktorá sa vypĺňa priamo v prostredí elektronickej schránky. Externé služby, čiže také, ktorých formuláre sa vypĺňajú  na iných portáloch (napríklad na portal.minv.sk, financnasprava.sk a pod.) momentálne nie je možné takto pridať.

Ilustračný obrázok k výhodám často používaných služieb

Obr. 1 – Ilustračný obrázok k výhodám často používaných služieb

Postup

Vybranú službu medzi „Často používané služby“ pridáte tak, že po prihlásení a vstupe do elektronickej schránky si kliknete v ľavom rohu na „Vytvoriť správu“ (Obr. 2).

Vytvorenie správy v prostredí elektronickej schránky

Obr. 2 – Vytvorenie správy v prostredí elektronickej schránky

Následne sa dostanete do prostredia, v ktorom môžete buď cez „Nájsť službu“ vyhľadať konkrétnu službu v predpísanej štruktúrovanej forme, alebo môžete cez „Všeobecné podanie“ odoslať jednoduché neštruktúrované podanie úradu, ktorý v uvedenej veci špeciálnu službu neposkytuje. Potom si vytvoríte podanie (správu). Do často používaných služieb si viete pridať iba takú elektronickú službu, ktorá sa vypĺňa priamo v prostredí elektronickej schránky. (Obr. 3).

Vybratie služby

Obr. 3 – Vybratie služby

Pri vytváraní nového podania (správy) kliknete na „Pridať do často používaných služieb“ a služba sa následne pridá do zoznamu.

Takto pridaná služba sa bude zobrazovať v sekcii „Často používané služby" a pri ďalšom použití ju nebudete musieť opakovane vyhľadávať. (Obr. 4).

Pridanie služby do často používaných

Obr. 4 – Pridanie služby do často používaných

Ak už službu nepotrebujete, zo sekcie „Často používané služby“ si ju vymažete jednoduchou možnosťou „Odstrániť“, ktorá sa nachádza vpravo, vždy pri konkrétnej službe (Obr. 5).

Odstránenie služby z často používaných služieb

Obr. 5 – Odstránenie služby z často používaných služieb

(17. 01. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov