Ústredný portál verejnej správy

Validácia kvalifikovaných el. podpisov a pečatí

Subjekty verejného sektora by si mali aktualizovať svoje aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať (QES) a to najneskôr do 1. júla 2017, kedy končí prechodné obdobie, počas ktorého sa akceptujú služby akreditované podľa legislatívy platnej pred 1. júlom 2016.

POZNÁMKA: Národný bezpečnostný úrad SR na svojej stránke aktualizoval dňa 22. júna 2017 dokument o povinnostiach verejného sektora [.pdf, 996 kB].

(11. 04. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov