Ústredný portál verejnej správy

V elektronických schránkach nájdete už aj priečinok „Kôš“

V elektronických schránkach najnovšie pod priečinkom „Rozpracované“ nájdete umiestnený nový priečinok s názvom „Kôš“ (Obr. 1).

Obr. 1 – Priečinok „Kôš“

Správa, ktorú vymažete, sa teda po novom z elektronickej schránky neodstráni ihneď, ale vymazaním sa najskôr presunie do priečinka „Kôš“. Z priečinka „Kôš“ je následne možné natrvalo odstrániť všetky správy cez tlačidlo „Vyprázdniť kôš“. Ďalej je možné vybrať a odstrániť len konkrétnu správu alebo v prípade potreby konkrétnu správu opätovne presunúť do pôvodného priečinka (Obr. 2).

Obr. 2 – Dostupné operácie v priečinku „Kôš“

Ak vymažete celý podpriečinok, ten už nie je možné v budúcnosti obnoviť. Obnoviť sa dajú iba vymazané správy, ktoré podpriečinok obsahoval a automaticky sa presunuli do koša. Tieto správy sa po obnovení presunú do priečinka „Prijaté“.

Správy, ktoré sú v koši dlhšie ako 30 dní, sa následne automaticky vymažú. Uvedená funkcia poskytne používateľom dostatočne dlhý čas opäť získať nechtiac vymazané správy a zároveň zabezpečí priebežné čistenie nepotrebných vymazaných správ, čím sa bude pravidelne uvoľňovať úložná kapacita elektronickej schránky.

Prístup do priečinka „Kôš“ majú automaticky majitelia elektronických schránok (osoby so zákonným prístupom) a osoby s úplným prístupom do elektronickej schránky. V prípade, že má osoba iba čiastočný prístup, teda len prístup do konkrétnych priečinkov, je potrebné, aby jej najskôr majiteľ elektronickej schránky pridelil potrebné oprávnenia na priečinok „Kôš".

(16. 04. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov