Ústredný portál verejnej správy

Upozornenie na podvodné e-maily

Vážení používatelia,

Finančná správa Slovenskej republiky (FS SR) upozorňuje, že doposiaľ neznámy odosielateľ v jej mene rozposiela daňovníkom podvodné phishingové e-maily pod zámienkou vrátenia platby po vyplnení formulára (Obr. 1).

Finančná správa SR takéto e-maily neodosiela a apeluje na občanov, aby na ne nereagovali, na priložené hypertextové odkazy neklikali a v žiadnom prípade neposkytovali svoje údaje.

Viac informácií nájdete v ozname Finančnej správy SR...

 

Príklad podvodného e-mailu v mene FS SR

Obr. 1 - Príklad podvodného e-mailu v mene FS SR

(31. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov