Ústredný portál verejnej správy

Upozornenie k zvýšeniu úložnej kapacity schránky

Vážení používatelia,

v prípade, ak vám bola na žiadosť zvýšená základná úložná kapacita vašej elektronickej schránky, upozorňujeme, že toto zvýšenie je v zmysle vyhlášky možné iba na obdobie jedného roka.

Ak chcete mať úložnú kapacitu aj po uplynutí uvedeného obdobia naďalej nad rámec základnej úložnej kapacity (1 GB), je potrebné o ňu opätovne požiadať cez funkciu „Zvýšiť kapacitu schránky“ dostupnú na úvodnej stránke elektronickej schránky, v časti „Využité miesto“ (Obr. 1).

zvýšenie kapacity

Obr. 1 – Zvýšiť kapacitu schránky

Zvýšenie základnej úložnej kapacity je spoplatnené sumou 10 eur (o 1 GB), 100 eur (o 10 GB) a 1 000 eur (o 100 GB).

Zároveň odporúčame, aby ste o opätovné zvýšenie požiadali aspoň 30 dní pred uplynutím jednoročného obdobia, aby sa zabezpečilo úspešné vybavenie vašej žiadosti, zaplatenie poplatku a kontinuálny prechod do nového jednoročného obdobia.

Ak o zvýšenie základnej úložnej kapacity už záujem nemáte, odporúčame Vám stiahnuť alebo vymazať nepotrebné elektronické správy a uvoľniť tak využité miesto vo vašej elektronickej schránke len na úroveň základnej (t. j. nezvýšenej) úložnej kapacity, pretože v zmysle zákona o e-Governmente môže po presiahnutí úložnej kapacity dôjsť k automatickému odstráneniu najstarších správ z elektronickej schránky.

(26. 02. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov