Ústredný portál verejnej správy

Správcom ústredného portálu je nové ministerstvo

Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s novelou zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, sa Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (správca slovensko.sk) od 1. júla 2020 transformoval na nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

Od 1. októbra 2020 prejdú pod ministerstvo aj niektoré kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR.

Viac informácií sa dozviete priamo v tlačovej správe ministerstva...

(02. 07. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov