Ústredný portál verejnej správy

Spôsob získavania informácií o slovensko.sk

Vážení používatelia,

za účelom skvalitnenia informovanosti ohľadom práce s elektronickými schránkami a samotným portálom slovensko.sk vytvorila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) krátky dotazník. Jeho vyplnenie vám nezaberie viac ako 5 minút.

Tímy pracujúce na obsahu a funkciách portálu slovensko.sk vedia, že práce na takýchto stránkach nikdy nekončia a vždy je čo vylepšovať.

Dotazník obsahuje 6 otázok s možnosťami odpovedí:

  • Na akom zariadení navštevujete portál slovensko.sk?
  • Ako získavate informácie o tom, ako pracovať s portálom?
  • Máte záujem získavať informácie o práci s portálom?
  • Ktorý spôsob získavania informácií by vám najviac vyhovoval?
  • Ktoré z uvedených tém by vás zaujímali?
  • Aké ďalšie témy o fungovaní portálu a elektronických schránok by vás zaujímali?

Ďakujeme za váš čas.

(03. 10. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov