Ústredný portál verejnej správy

Sociálna poisťovňa opäť rozširuje Elektronický účet poistenca

Vážení používatelia,
Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už druhýkrát v tomto roku rozšírila obsah Elektronického účtu poistenca (EUP) – pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach. Elektronický účet poistenca máte ako klient Sociálnej poisťovne zriadený automaticky. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Údaje k dispozícii

Nové funkcionality Elektronického účtu poistenca ponúkajú poistencom viaceré informácie o jednotlivých druhoch úrazových dávok. V záložke Prehľad všetkých prijatých žiadostí sa poistenec dozvie všetky potrebné údaje o rozličných úrazových dávkach, odškodneniach či náhradách (Obr. 1).

Prehľad rozličných dávok v osobnej zóne elektronického účtu poistenca.
Obr. 1 – Prehľad rozličných dávok v osobnej zóne elektronického účtu poistenca.

V EUP  má klient k dispozícii komplexný prehľad o svojom sociálnom poistení – všetky informácie, ktoré o ňom Sociálna poisťovňa eviduje a v prípade prípravy na dôchodok aj obdobia, ktoré nemá evidované a môže si ich doplniť. Okrem najnovšieho balíku informácií o úrazových dávkach obsahuje EUP službu elektronickej PN (ePN) pre poistencov, ďalej sú to informácie o nemocenských dávkach, dôchodkových dávkach a príprave na dôchodok a tiež údaje o konaní a výplate dávky v nezamestnanosti.

Viac informácií o elektronickom účte poistenca a detaily o dávkach nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne.

(16. 11. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov