Ústredný portál verejnej správy

Sociálna poisťovňa mení prihlasovanie do e-služieb

Vážení používatelia,

od roku 2022 mení Sociálna poisťovňa spôsob prihlasovania do svojich e-služieb. Klienti, ktorí sa v súčasnosti na portáli Sociálnej poisťovne prihlasujú pomocou grid karty, si budú môcť vybrať medzi dvomi možnosťami, a to:

  • prihlasovanie prostredníctvom mena, hesla a aplikácie alebo 
  • prihlasovanie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s čipom (eID).

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že grid karty sa už pre prihlasovanie budú používať len do 31. decembra 2021, nakoľko sa jedná o starší bezpečnostný prvok, ktorý nezodpovedá moderným štandardom pre ochranu osobných údajov. 

AKTUALIZÁCIA

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa Sociálna poisťovňa rozhodla vyjsť klientom v ústrety a predĺžiť platnosť grid kariet do 31. marca 2022. Viac informácií nájdete v ozname Sociálnej poisťovne...

V súvislosti s pripravovanou zmenou pripravila Sociálna poisťovňa zoznam najčastejších otázok a odpovedí k prechodu na nové prihlasovanie do svojich e-služieb ako aj postup prihlasovania sa prostredníctvom eID.

 


(30. 11. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov