Ústredný portál verejnej správy

Skvalitňovanie e-služieb obchodného registra

Vážení používatelia,

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky spúšťa 18. októbra 2021 prvú fázu zlepšenia elektronických služieb Obchodného registra s cieľom zlepšiť používateľskú prívetivosť, urýchliť a zjednodušiť spôsob podávania návrhov do obchodného registra.

Hlavný prínos spočíva v zlepšení používateľského rozhrania, odosielanie návrhov na zápis bude možné prostredníctvom štandardného konštruktora podania na portáli slovensko.sk namiesto špecializovaného komponentu. Týmto sa elektronické služby obchodného registra zosúladia s požiadavkami a štandardmi kladenými na elektronické služby verejnej správy, ktoré spočívajú najmä v prechode na komunikačné rozhranie z SKTalk2 na SKTalk3 v komunikácii s Ústredným portálom verejnej správy a zjednotí sa spôsob odosielania z pohľadu používateľa. Zároveň bude môcť používateľ využívať už vstavané funkcie elektronickej schránky pri tvorbe podania ako napríklad:

  • Podania sa vypĺňajú priamo v elektronickej schránke prostredníctvom na to určeného štandardného komponentu, ktorý poskytuje širšiu množinu operácií ako pôvodné elektronické služby, najmä zdieľanie podania na podpis pre viacerých účastníkov, podpisovanie a odpodpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom, možnosť meniť subjekt podania, možnosť doplniť vlastnú spisovú značku k podaniu, ktorá sa prenáša v odpovedi a pod.
  • Prehľadnejšie grafické rozhranie pre vypĺňanie podania v súlade s odporúčaniami Dizajn manuálu pre elektronické služby ID-SK.
  • Možnosť prikladať a podpisovať súbory vo formáte PDF aj viacnásobne.
  • Elektronická služba „Poskytovanie výpisu z obchodného registra nahrádza doterajšie služby „Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe a „Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe“.
  • Elektronická služba „Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra“ nahrádza doterajšie služby „Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe“ a „Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe“.
  • Služba „Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra“ nahrádza doterajšie služby „Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe“ a „Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe“.
Nové elektronické služby:

Viac informácií je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

(15. 10. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov