Ústredný portál verejnej správy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Vážení používatelia,

povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky v dňoch od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Pokiaľ poznáte ľudí, ktorí nemajú možnosť sa elektronicky sčítať alebo je potrebné im pri elektronickom sčítaní asistovať, prosíme, pomôžte im.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Termín asistovaného sčítania sa
z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. apríla 2021 – 31. októbra 2021.

Viac informácií a sčítací formulár nájdete na oficiálnej webovej stránke scitanie.sk.

(15. 02. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov