Ústredný portál verejnej správy

Samostatné el. schránky pre Hasičský a záchranný zbor

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že od 24. októbra 2017 sú na ÚPVS zriadené samostatné elektronické schránky pre krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a pre okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru. Svoje podania určené uvedeným organizačným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky môžete od 24. októbra 2017 adresovať priamo do e-schránok Hasičského a záchranného zboru.

(23. 10. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov