Ústredný portál verejnej správy

S eID kartou bez preukazu poistenca

Slovenské zdravotné poisťovne od júla 2018 v zmysle platnej legislatívy prestali vydávať „klasické“ preukazy poistencov osobám, ktoré už majú občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu). V tlačovej správe o tom informovala Asociácia zdravotných poisťovní SR.

Novinka sa týka tých poistencov s eID kartou, ktorí zdravotnú poisťovňu požiadajú o vydanie nového preukazu poistenca z dôvodu jeho straty, odcudzenia a poškodenia, opätovného prihlásenia sa do zdravotnej poisťovne po návrate zo zahraničia alebo z dôvodu potreby jeho výmeny, ak došlo k zmene zdravotnej poisťovne alebo identifikačných údajov poistenca. Uvedené zmeny sa týkajú iba nových žiadostí, vydané preukazy poistencov možno používať až do skončenia doby platnosti.

Zdravotné poisťovne im však môžu aj naďalej na požiadanie bez poplatku vydať európsky preukaz zdravotného poistenia (European Health Insurance Card - EHIC).

Na preukazovanie u lekára, v lekárni či v nemocnici teda postačí eID karta alebo európsky preukaz zdravotného poistenia (Obr. 1), ktoré sú rovnocennou náhradou preukazu poistenca.

Nové „klasické“ preukazy poistencov sa budú vydávať naďalej len tým osobám, ktoré ešte eID kartu nemajú (najmä deťom a seniorom).

Prípadné ďalšie otázky smerujme priamo na svoju zdravotnú poisťovňu:

Obr. 1- európsky preukaz zdravotného poistenia a občiansky preukaz s elektronickým čipom

(17. 07. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov