Ústredný portál verejnej správy

Rozhodnutie dostanete do minúty

Drvivá väčšina používateľov slovensko.sk, ktorí posledný týždeň potvrdili doručenku vo svojej elektronickej schránke, dostala svoje rozhodnutie v priebehu jednej minúty. Problémy s oneskoreným doručovaním rozhodnutí do e-schránok na slovensko.sk zo začiatku mesiaca sa podarilo odstrániť optimalizáciou výkonu systému a prevádzkovými opatreniami.

V posledných mesiacoch Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) eviduje niekoľkonásobne zvýšenú aktivitu používateľov slovensko.sk, ako aj zasielaných rozhodnutí zo strany orgánov verejnej moci. Najväčšie oneskorenie na portáli slovensko.sk bolo zaznamenané v utorok 12. septembra, kedy priemerná lehota čakania na prijatie rozhodnutia po potvrdení doručenky dosiahla niekoľko hodín.

„Problém bol prevádzkového a nie funkčného charakteru, čiže došlo k spomaleniu systému, nie úplnému odstaveniu. Najdôležitejšie je, že situáciu sa aktuálne podarilo stabilizovať,“ vysvetľuje generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka.

Množstvo podaní spracovávaných portálom slovensko.sk v posledných mesiacoch neustále výrazne rastie. Kým v januári spracoval portál slovensko.sk 312-tisíc transakcií, v júni to už bolo 635-tisíc transakcií. Aktuálne čísla potvrdzujú, že počet transakcií za september prekročil číslo 1,44 milióna. To predstavuje nárast oproti augustu (954 565 správ) o viac ako 50 %.

Počas mimoriadnych odstávok, ktoré sa intervalovo realizovali od 16. septembra, bola zabezpečená čiastočná optimalizácia na existujúcom diskovom poli, aby rozloženie zaťaženia na diskové skupiny bolo rovnomerné. V ďalšom kroku sa na portáli slovensko.sk priorizovali spracovania jednotlivých prichádzajúcich požiadaviek. Prednostne sa spracovávajú požiadavky na potvrdenie doručenky, následne sprístupnenie rozhodnutia v schránke, po nich požiadavky občanov i podnikateľov a nakoniec požiadavky na odosielanie rozhodnutí orgánov verejnej moci.

NASES pre čoraz vyšší počet spracovávaných správ prostredníctvom ÚPVS potrebuje prispôsobiť infraštruktúru informačného systému novým požiadavkám. Z toho vyplýva aj zväčšenie kapacít serverov, na ktorých je spustený systém. Koncom septembra bola infraštruktúra bola dočasne posilnená internými diskovými kapacitami dodávateľa, ktorý má na starosti podporu hardvérových komponentov v majetku NASES.

Čo môžu občania robiť v prípade otázok:

V priebehu posledných dní drvivá väčšina rozhodnutí aj v čase pracovných špičiek prijde používateľom do jednej minúty od potvrdenia doručenky. V prípade, že doručenie rozhodnutia sa oneskorí, ide pravdepodobne o individuálny problém používateľa. V tomto prípade odporúčame kontaktovať Ústredné kontaktné centrum na +421 2 35 803 083, kde operátori pomôžu vyriešiť každý individuálny problém.

Ak by nastala hypotetická situácia, že adresát elektronickej správy z objektívnych príčin zmeškal lehotu, pretože si nemohol úradnú správu prevziať a oboznámiť sa s jej obsahom, môže prostredníctvom slovensko.sk podať návrh na neúčinnosť doručovania. Orgán verejnej moci v takomto prípade po schválení zašle rozhodnutie opätovne. Návod, ako návrh poslať orgánu verejnej moci, nájdete vo videonávode.

(03. 10. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov