Ústredný portál verejnej správy

Register fyzických osôb bol vyhlásený za referenčný

Dňa 6.12.2016 bol v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy vyhlásený Register fyzických osôb za referenčný register. Za referenčné sa považujú nasledujúce údaje:

Referenčné údaje o občanoch s trvalým pobytom a bez trvalého pobytu na území SR

 1. Meno
 2. Priezvisko
 3. Rodné priezvisko
 4. Rodné číslo
 5. Dátum narodenia
 6. Miesto narodenia
 7. Pohlavie
 8. Rodinný stav
 9. Dátum úmrtia
 10. Miesto úmrtia
 11. Trvalý pobyt
 12. Dátum začiatku trvalého pobytu
 13. Dátum skončenia trvalého pobytu
 14. Prechodný pobyt
 15. Dátum začiatku prechodného pobytu
 16. Dátum skončenia prechodného pobytu
 17. Osobné údaje manžela (manželky)
 18. Osobné údaje otca
 19. Osobné údaje matky
 20. Osobné údaje dieťaťa
 21. Číslo a séria občianskeho preukazu
 22. Číslo a druh cestovného dokladu

Referenčné údaje o cudzincoch s pobytom v SR a s udeleným azylom

 1. Meno
 2. Priezvisko
 3. Rodné číslo
 4. Dátum narodenia
 5. Miesto narodenia
 6. Pohlavie
 7. Štátna príslušnosť
 8. Pobyt na území SR
 9. Dátum prihlásenia na pobyt na území SR

(07. 12. 2016)

Zoznam oznamov

Archív oznamov