Ústredný portál verejnej správy

Prvá pomoc +

Finančná dotácia „Prvá pomoc +“ je určená pre širší okruh zamestnávateľov, zamestnancov a živnostníkov. Záujemcovia o dotáciu už môžu posielať žiadosti a výkazy za mesiac október. 

Kto môže žiadať o finančnú dotáciu

- zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) so začiatkom podnikania najneskôr 2.
  septembra 2020, pričom príspevok môžu získať aj zamestnávatelia, ktorých zamestnanci nastúpili do
  zamestnania najneskôr 2. septembra 2020,

- osoby, ktoré majú súbeh zárobkovej činnosti a pracovného pomeru.

Celý zoznam subjektov, ktoré môžu žiadať o príspevok nájdete na stránke pomahameludom.sk.

Poznámka:
Súbežná pomoc z iných ministerstiev je dovolená.

Výhody dotácie

Opatrenia č. 1 a 3A
- 80% hrubej mzdy sa mení na 80% celkovej ceny práce, t.j. po novom sa prepláca aj časť odvodov,
- maximálna výška pomoci sa mení z 880 eur na 1100 eur.

Opatrenia č. 2 a 3B
- o 50% vyššia pomoc pri poklese tržieb ako v predošlej prvej pomoci.

Opatrenia č. 4
- zvýšenie paušálneho príspevku z 210 eur na 315 eur.

Opatrenie č. 5
- zvýšenie paušálneho príspevku z 210 eur na 300 eur.

Viac informácií o spôsobe podávania žiadosti a nových podmienkach nájdete na stránke pomahameludom.sk

Ilustrácia z webovej stránky pomahameludom.sk k Prvej pomoci + zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom.
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(09. 11. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov