Ústredný portál verejnej správy

Prieskum používania elektronického podpisovania

Vážení používatelia,

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pracuje na novom a používateľsky prívetivejšom spôsobe podpisovania/autorizovania elektronických podaní a dokumentov prostredníctvom mobilných zariadení.

Pomôžte nám, prosím, pripraviť službu, ktorá bude najviac vyhovovať práve vašim potrebám.

Dotazníkový prieskum je uskutočňovaný v termíne od 21. júna 2021 do 05. júla 2021. 
Potrebný čas na vyplnenie dotazníka je približne 5 minút.

AKTUALIZÁCIA OZNAMU
05. 07. 2021

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili prieskumu. Po tomto dátume už nie je možné sa zúčastniť na jeho vyplnení. 

(21. 06. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov