Ústredný portál verejnej správy

Prezídium Policajného zboru varuje pred CEO podvodmi

Vážení používatelia,

Prezídium Policajného zboru upozorňuje na podvodné prevody peňazí.

Ide o upozornenie na útoky podvodov, ktoré sú páchané elektronickou formou. Súčasťou upozornenia sú aj odporúčania Policajného zboru, ako sa možno brániť pred touto protiprávnou činnosťou. Upozornenie sa nachádza na adrese webovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v sekcii oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v časti „Preventívne rady pre občanov“ alebo „Podvodné prevody peňazí“. 

Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod – z angl. Chief Executive Officer). Páchateľ, ktorý disponuje internými informáciami o spôsobe fungovania organizácie, tieto zmanipuluje a vydávajúc sa za autoritu alebo vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti osloví subjekt (pracovníka učtárne alebo účtovníčku) a požaduje naliehavým spôsobom vykonať prevod finančnej čiastky na neznámy účet (väčšinou v zahraničí). Požiadavka sa javí ako legitímna, no v skutočnosti je jediným cieľom uviesť jej príjemcu do omylu a získať finančné prostriedky.

Ďalšie formy uvedeného podvodu a odporúčania Policajného zboru v nadväznosti na podvodné prevody peňazí nájdete na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v sekcii oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v časti Podvodné prevody peňazí“.

 

Zdroj: Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

(25. 05. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov