Ústredný portál verejnej správy

Prevzatie elektronických rozhodnutí od Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,
Všeobecná zdravotná poisťovňa začala v týchto dňoch do elektronických schránok platiteľov poistného zasielať výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Nakoľko ide o úradné rozhodnutia, ktoré sa zasielajú do vlastných rúk, na ich otvorenie a prevzatie obsahu je potrebné, aby adresát v elektronickej schránke najskôr potvrdil notifikáciu o doručení cez tlačidlo „Prevziať“
(Obr. 1) a následne zadal 6-miestny bezpečnostný osobný kód - BOK.  Po prevzatí notifikácie o doručení mu bude zaslané príslušné úradné rozhodnutie aj s prílohami do priečinka „Prijaté správy". 

  Videonávod k potvrdeniu prijatia úradného rozhodnutia

V prípade, ak adresátovi nebude zaslaný obsah elektronického úradného rozhodnutia, môže sa obrátiť na operátorov ústredného kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorí jeho požiadavku súvisiacu s elektronickou schránkou individuálne preveria.

Ak však adresát narazí na otázky súvisiace s platbami poistného, odporúčame, aby sa obrátil priamo na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h na telefónnom čísle 0850 003 003 alebo e-mailom na infolinka@vszp.sk.

      Prevzatie notifikácie o doručení

Obr. 1 – Prevzatie notifikácie o doručení

(31. 08. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov