Ústredný portál verejnej správy

Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie

Vážení používatelia,

dňa 14. marca 2023 bolo zverejnené aktualizované Výkladové stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie.

Vyhláška umožňuje používať „starý“ občiansky preukaz alebo doklad o pobyte s čipom, ktorý bol vydaný do 20. júna 2021 a platne ním autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2022 bez nutnosti výmeny dokladu za nový.

Krátkodobým a dočasným riešením (do 31. decembra 2023) je, že používateľ si na „starý“ doklad cez aplikáciu eID klient  vydá tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie

Certifikáty sú aktuálne vydávané s platnosťou do 31. decembra 2023

Pôvodne boli certifikáty vydávané s platnosťou len do 30. júna 2023, avšak vzhľadom na to, že do konca roka sa plánuje vydať nová vyhláška, platnosť certifikátov bola predĺžená.

Od 2. marca 2023 (od večerných hodín) sa teda certifikáty vydávajú s platnosťou až do 31. decembra 2023. Používatelia tak teda budú môcť vytvárať uznaný spôsob autorizácie (zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte) pomocou „starých“ dokladov s čipom do konca tohto roka .

Ukončenie možnosti používania tohto spôsobu autorizácie bude definované v novele vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, pričom plánovaný termín ukončenia je spomínaný 31. december 2023.

Odporúčame:

  • Ak ste orgán verejnej moci a informovali ste používateľov o možnosti využívať uznaný spôsob autorizácie len do 30. júna 2023, upravte tieto informácie a upozornite ich na predĺženie platnosti certifikátov. 
  • Ak ste používateľ s certifikátom platným do 30. júna 2023, v prípade záujmu o ďalšie jeho využitie si po tomto termíne opätovne vydajte certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Aktuálna verzia aplikácie eID klient používateľa automaticky upozorňuje na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu. 

Bližšie informácie pre verejnosť i pre orgány verejnej moci k uznaným spôsobom autorizácie sú zverejňované v článku na portáli slovensko.sk, ktorý nájdete na titulnej stránke vpravo v sekcii Aktuálne témy.

(03. 04. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov