Ústredný portál verejnej správy

Predávajúcich na digitálnych platformách sa registrácia netýka

Vážení používatelia,
Finančná správa SR upozorňuje, že novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní platná od januára 2023, sa netýka predávajúcich na digitálnych platformách. Povinnosť registrovať sa na portáli finančnej správy vzniká prevádzkovateľom digitálnych platforiem, ktorí nie sú usadení v Slovenskej republike.

Touto novelou zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní sa do slovenskej legislatívy implementovala eurosmernica DAC7. Novela prináša nové povinnosti najmä pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, nie však pre samotných predávajúcich. Tým nevyplývajú zo zákona žiadne nové povinnosti. Finančná správa tiež zdôrazňuje, že digitálne platformy budú informácie o predávajúcich nahlasovať prvýkrát až v roku 2024 za rok 2023. Všetky dôležité informácie nájdete priamo na stránke Finančnej správy SR.

Odpovede na často kladené otázky k novele zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

(20. 12. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov